Header

In Body 370

Metoda měření: 

Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické 
impedance, Metoda DSMF – BIA

Výstupy ze softwaru Looking Body Basic 120 a Body Visionu

Složení těla: (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, 
bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost) Analýza sval-tuk 
(hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku) Analýza obezity – 
BMI, procento tuku Segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, 
trup, levá noha, pravá noha) Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá 
ruka, trup, levá noha, pravá noha) Analýza tělesné vody Zhodnocení 
kondice Kontrola hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola 
svalů) Interpretace pomocí QR kódu Zkoumané parametry (bazální 
metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 
(VFA), ABSI index Obvody těla Celková hmotnost buněčné hmoty Celková 
hmotnost kosterních minerálů Obvod levé paže bez tuku Ukázky stravy – 
ukázkový jídelníček Prediction index Impedance každého segmentu a 
frekvence zvlášť Historie měření, grafové vyhodnocení historie, 
porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou

Výstup dětský lístek + BodyVision

Složení těla: (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, 
bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost) Analýza sval-tuk 
(hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku) Percentilové grafy 
Výsledek růstu Zkoumané parametry (bazální metabolismus, bazální 
metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index Stupeň 
dětské obezity Interpretace pomocí QR kódu Obvody těla Celková hmotnost 
buněčné hmoty Celková hmotnost kosterních minerálů Obvod levé paže bez 
tuku Ukázky stravy – ukázkový jídelníček Prediction index Impedance 
každého segmentu a frekvence zvlášť Historie měření, grafové vyhodnocení 
historie, porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou