Header

Mojí hlavní prioritou je Vaše spokojenost a informovanost v oblasti výživy a bezpečnosti potravin.

 

Zdravý životní styl je vyšší, bezpečnější, zdravější a také chytřejší úroveň pro naše zdraví.

Zdravá neznamená bezpečná a bezpečná neznamená zdravá a to celé ještě neznamená vhodná!

 

 

Vhodné doplňky stravy, které jsou, v primární prevenci postaveny na účinné látce a definovány délkou užívání mají pozitivní vliv na naše zdraví, na naši prevenci, na naše bezpečí. Sestava a optimalizace naší stravy na bázi pestré stravy ve vhodném „trojpoměru“ živin pro každý den vytváří předpoklady optimálních podmínek pro všechny důležité lidské činnosti.

 

Když se však zamýšlím nad riziky dnešní současnosti, je zřejmé, že naše zdraví a naše životy může ohrozit nejen nesprávně vyrobená či označená potravina, obohacená potravina či doplněk stravy …  Existence globálních bezpečnostních rizik a hrozeb zavádí další pojem do naší současnosti a tím je ochrana tzv. „měkkých cílů“. A protože jsem si těchto rizik a hrozeb velmi zřetelně vědoma, v rámci své profesní praxe se podílím i na bezpečnostních projektech, jejichž cílem je zajištění ochrany určených prvků kritické infrastruktury státu s přímým dopadem do oblasti ochrany tzv. „měkkých cílů“ t.j. našeho zdraví a životů.

 

Ing. Ivana Kabelková

Odborný garant bezpečnosti potravin

Odborný konzultant v oblasti speciální potraviny a výživy

 

Ing. Ivana Kabelková

Jsem poradce pro výživu, potravinářka, sportovkyně, ale také matka dvou dětí. Zdravý životní styl
vkládám nejen do celé své rodiny, ale i do široké veřejnosti. Moje životní filozofie: „Umět porozumět a
naučit se pečovat o své tělo“ dává smysl snaze předávat lidem motivaci, vůli a respekt ke své vlastní
osobě a stejně tak respekt k druhým. „Lidé si dnes nevěří“, což více než kdykoliv předtím vyžaduje
nové a jiné pohledy na současný svět, který je plný stresu, volných radikálů a nutričně prázdných
potravin.

Od útlého dětství se intenzivně věnuji sportu. Po ukončení sportovní školy lyžování jsem se dala na
dráhu vytrvalostního běhu a cvičení s vlastním tělem. Spatřuji v tomto propojení velký význam, protože
po velmi krátké době maximálního nasazení se dostavuje očekávaný a požadovaný efekt.

Získala jsem titul inženýr na Mendlově univerzitě v Brně v oboru chemie a technologie potravin. Více
jak 10 let jsem působila v potravinářství jako technolog výroby, manažer prodeje, interní auditor pro
systém HACCP (systém kontrolních bodů jakosti potravin) a tvorby technických specifikací potravin.
Následně jsem absolvovala odbornou praxi v oblasti potravinářské legislativy pro doplňky stravy a
potraviny zvláštní výživy. Krátce jsem se věnovala auditorské činnosti pro nákupní řetězce v oblasti
bezpečnosti potravin. Získala jsem certifikaci pro výživové poradenství. V současné době se
intenzivně věnuji zdravému životnímu stylu a výživovému poradenství jako lektorka a propagátorka
Aliance výživových poradců. Jsem členkou potravinářské komory, kde se snažím vnášet své
vědomosti do potravinářského průmyslu v rámci prevence zdraví. Jako lektor pořádám v této oblasti
semináře pro mateřské a základní školy a nezávislé posluchače z řad široké veřejnosti.

„Je čas říci nejen výrobcům a zároveň i spotřebitelům, jak se chránit a jak začít vnímat zdravý životní styl“.

„Jsem přesvědčena o tom, že ta správná cesta, jak se cítit lépe, začíná již v útlém dětství.
Vnášet do dětí pevné základy zdravého životního stylu je velmi dobrý začátek pro prevenci
před metabolickým syndromem.“