Header

Ing. Ivana Kabelková se od útlého dětství intenzivně věnuje sportu. Absolvovala sportovní školu běžeckého lyžování a již od školního věku dosahovala prvotřídních výsledků. Později, po ukončení aktivní sportovní činnosti v běžeckém lyžování se dala na dráhu vytrvalostního běhu a v současné době se aktivně věnuje krasobruslení. Touha sportovat a vůle udržovat se v kondici pro dosahování svých cílů ji vedla k propagaci zdravého životního stylu, kde především apeluje na prevenci zdraví. Díky tomuto přesvědčení vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně, obor Chemie a technologie potravin a získala titul inženýr. Tento obor, porozumění potravinám, produktům, výrobě, technologickým procesům, legislativě apd. jí vytvořily robustní stavební pilíř pro její budoucí profesi. Následovala provozní praxe na pozici technologa výroby, obchodního manažera, manažera kvality potravin se zaměřením na potravinové právo a kontrolní auditorská činnost systému HACCP (kontrolní systém bezpečnosti potravin). Díky svému rozsáhlému studijnímu a profesnímu zázemí v oblasti potravin – výroby, zpracování, kvality, legislativy, značení a především zájmu o problematiku zdraví člověka, zdravý životní styl, prevenci civilizačních onemocnění se dostala k profesi výživového poradce, kterému se již věnuje více 10 let. Práci zaměřuje na porozuměni/analýzu stavu jednotlivce, nastavení vhodného programu, aby byl co nejvíce efektivní, funkční a trvalý. Nedílnou součástí je i koučink a podpora klientů, aby si nově nastavené a získané návyky osvojily již nastálo a staly se nedílnou součástí jejich nového já, cítili se zdravěji, lépe a spokojeněji. Její praxe sahá i do odborné lektorské činnosti, kde přednášela pro základní a mateřské školy, dále realizovala specializované přednášky pro výživové poradce v kurzech společnosti Nutris, dále školení pro manažery kvality obchodního řetězce Billa, řadu školení pro office centra společnosti Čeps a.s. a mnohé další.,

V současné době pracuje pro společnost CWP výživové poradenství s.r.o., kde uplatňuje svoje rozsáhlé znalosti a zkušenosti na pozici konzultanta v oblasti výživy člověka a speciální potraviny v rámci legislativního práva.

Je členkou české technologické platformy pro potraviny, která je zapojena do národního projektu Zdraví 2020.

Mojí hlavní prioritou je Vaše spokojenost a informovanost v oblasti výživy a bezpečnosti potravin.

 

Zdravý životní styl je vyšší, bezpečnější, zdravější a také chytřejší úroveň pro naše zdraví.

Zdravá neznamená bezpečná a bezpečná neznamená zdravá a to celé ještě neznamená vhodná!

Vhodné doplňky stravy, které jsou, v primární prevenci postaveny na účinné látce a definovány délkou užívání mají pozitivní vliv na naše zdraví, na naši prevenci, na naše bezpečí. Sestava a optimalizace naší stravy na bázi pestré stravy ve vhodném „trojpoměru“ živin pro každý den vytváří předpoklady optimálních podmínek pro všechny důležité lidské činnosti.

 

Když se však zamýšlím nad riziky dnešní současnosti, je zřejmé, že naše zdraví a naše životy může ohrozit nejen nesprávně vyrobená či označená potravina, obohacená potravina či doplněk stravy …  Existence globálních bezpečnostních rizik a hrozeb zavádí další pojem do naší současnosti a tím je ochrana tzv. „měkkých cílů“. A protože jsem si těchto rizik a hrozeb velmi zřetelně vědoma, v rámci své profesní praxe se podílím i na bezpečnostních projektech, jejichž cílem je zajištění ochrany určených prvků kritické infrastruktury státu s přímým dopadem do oblasti ochrany tzv. „měkkých cílů“ t.j. našeho zdraví a životů.

 

Ing. Ivana Kabelková

Odborný garant bezpečnosti potravin

Odborný konzultant v oblasti speciální potraviny a výživy

 

Ing. Ivana Kabelková